Touching.Just

Poli Theatre, April 2017, Athens, Greece

Roes Theatre, October 2017, Athens, Greece

Aerowaves Festival, March 2018, Sofia, Bulgaria

 

Choreography/ Performance: Aris Papadopoulos, Martha Passakopoulou

Lighting Design: Eliza Alexandropoulou

 

Photos: Manos Arvanitakis