The Lucky Soldier

Porta theatre, November 2010

 

Playwright: Xenia Kalogeropoulou, Thomas Moschopoulos (in collaboration with the actors)

Set and costume design: Elli Papageorgakopoulou

Music: Kornilios Selamsis

Kinesiology: Christos Papadopoulos

Lighting design: Eliza Alexandropoulou (in collaboration with D. Aloutzanidou and M. Lazaridou)

Puppets: Faye Tsitou

Assistant director: Tasos Aggelopoulos

Assistant Scenographer: Marialena Kapotopoulou

 

Cast: Anna Mascha, Argyris Xafis, Kostas Berikopoulos, Anna Kalaitzidou, Sokratis Patsikas, Vaggelis Chatzinikolaou

 

tyx strat2  tyx strat5  tyx strat7  tyx strat 11  tyx strat 12  tyx strat  luckysoldier5