L’Échange

Theseum Theatre, Athens, October 2021

Author Paul Claudel

Translation Andreas Staikos – Panagiota Pantazi

Direction Valantis Frangos

Dramaturgy Eleni Zarafidou

Set design Zoi Molyvda-Fameli

Costume design Vassiliki Syrma

Lighting design Eliza Alexandropoulou

Music Eleni Efthimiou

Production The 3rd Person Theatre GroupPhotos Karol Jarek

Cast Eleni Zarafidou, Valantis Frangos, Panagiotis Eksarcheas, Elina Rizou