Larsen C

Onassis Cultural Centre, Athens, March 2022

Concept & Choreography: Christos Papadopoulos

Music & Sound Design: Giorgos Poulios

Set Design: Clio Boboti

Lighting Design: Eliza Alexandropoulou

Costume Design: Angelos Mentis

Dramaturgy Consultant: Alexandros Mistriotis

Choreography Consultant: Martha Pasakopoulou

Assistant Set Designer: Filanthi Bougatsou

Production Management: Rena Andreadaki, Zoe Mouschi

Tour Lighting Heads: Stavros Kariotoglou, Evina Vassilakopoulou, Alexandros Mavridis

Set and Sound Technician: Michalis Sioutis

Tour Manager: Konstantina Papadopoulou

International Distribution: Key Performance

Performers: Maria Bregianni, Chara Kotsali, Georgios Kotsifakis, Sotiria Koutsopetrou, Alexandros Nouskas Varelas, Ioanna Paraskevopoulou, Adonis Vais

Photos: Patroklos Skafidas (1-6), Pinelopi Gerasimou (main image, 7)