OUT OF SPRING

Industrial Park Plyfa, Athens, October 2022

Concept: arisandmartha | Aris Papadopoulos & Martha Pasakopoulou

Choreography & Performance: Christina Karagianni, Aris Papadopoulos, Martha Pasakopoulou

Dramaturgy Consultant: Anastasios Koukoutas

Sound Design: Jeph Vanger

Lighting Design: Eliza Alexandropoulou

Set & Costume: arisandmartha

Graphic design: Chrysoula Korovesi – mavra gidia

Communication: Evaggelia Skrobola

Production: arisandmartha

Photos: Alina Lefa

Advertisement